Zadanie logiczne (w krwawej oprawie… oraz błotnej…)

Dawno, dawno temu …. pastor w pewnym miasteczku na Dzikim Zachodzie wezwał pilnie wszystkich żonatych mężczyzn na zebranie. Oznajmił im rzecz powszechnie znaną, że część ich żon podczas ich nieobecności przyjmuje innych mężczyzn w celach nierządnych.

To wstrętne i godne najwyższej kary!! – grzmiał. Po dalszych naciskach pastora zgodzono się co do konieczności ostatecznego wyeliminowania niewiernych żon. Uzgodniono, że każdy mąż natychmiast po uświadomieniu sobie, że jego żona go zdradza – najbliższej nocy zastrzeli ją! Każdy z mężczyzn wiedział, które żony zdradzają z wyjątkiem swojej (jak to zazwyczaj bywa!). Mężczyźni rozeszli się do domów.

Pierwszej nocy nie padł żaden strzał. Nie padły również w kolejnych. Dopiero 21. nocy padły strzały.

Ile kobiet zginęło? Proszę objaśnić tok rozumowania.

Poniżej wersja błotna tego zadania zeskanowana  z numeru lutowego Delty z 2016 roku.

Przy okazji warto wspomnieć o wspaniałym, prowadzonym na wysokim poziomie naukowym, regularnie ukazującym się propagatorze wiedzy – miesięczniku Delta. Wielu wspaniałych polskich naukowców współuczestniczy w jego tworzeniu. I wiele pokoleń młodzieży czerpało tam  wiedzę. Ten miesięcznik naprawdę wart jest polecenia!

Delta – matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Ukazuje się od roku 1974 (z krótką przerwą po wprowadzeniu stanu wojennego). Od chwili powstania czasopisma jego redaktorem naczelnym jest Marek Kordos.