8.1. Przestrzeń Banacha

8.2.  Przestrzeń liniowa (wektorowa) nad ciałem K

8.3.

8.4.