6.1.  Przydatność liczby zespolonych

6.2.

6.3.

6.4.