Logika matematyczna – dział matematyki, który wyodrębnił się jako samodzielna dziedzina na przełomie XIX i XX wieku, wraz z dążeniem do dogłębnego zbadania podstaw matematyki. Koncentruje się ona na analizowaniu zasad rozumowania oraz pojęć z nim związanych z wykorzystaniem sformalizowanych oraz uściślonych metod i narzędzi matematyki.

Zalążki klasycznego rachunku zdań powstawały zarówno w starożytności, jak i w średniowieczu. Współczesny, sformalizowany rachunek zdań po raz pierwszy podał w roku 1879 logik niemiecki związany z uniwersytetem w Jenie – Gottlob Frege.  Polska szkoła matematyczna wniosła znaczny wkład w rozwój rachunku zdań dzięki pracom Jana Łukaszewicza i Alfreda Tarskiego. Moimi mentorami w tym zakresie byli profesorowie Andrzej Grzegorczyk i Andrzej Mostowski.

Skoro mowa o narzędziach matematyki, nie sposób nie podkreślić znaczenia nowego narzędzia – zdobyczy końca XX wieku – jakim jest komputer, narzędzie pozwalające dokonywania niezwykle szybkich obliczeń.  Użycie tego narzędzia zmieniło i rozwinęło wiele dziedzin matematyki.

1.1   Zadanie logiczne (w krwawej oprawie… oraz błotnej…)

1.2   Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne

1.3    Algorytm i schemat blokowy

1.4