7.1.  Tarski i „Stomachion” – Archimedesa

7.2.

7.3.

7.4.